Regressie- en reincarnatietherapie

Regressietherapie is een vorm van psychotherapie. We gaan via het onderbewustzijn terug naar onverwerkte ervaringen. Je gaat, zeg maar, op reis naar een onverwerkte ervaring en ik ben jouw gids die je de weg wijst om daar te komen. Je beleeft datgene wat je niet verwerkt hebt opnieuw, zodat je de emoties los kunt laten en inzichten krijgt in het hoe en waarom. Je ontdekt dus zelf de oorzaak van je probleem. Na het terughalen van je eigen energie en kwaliteiten ontstaat er heling.

Onverwerkte ervaringen hebben een negatieve invloed op je dagelijkse leven en belemmeren je om jezelf te zijn en veroorzaken op langere termijn vaak lichamelijke klachten. Vanaf het moment van conceptie, en soms al daarvoor, sla je alle ervaringen op in je lichaam. Het grootste deel van jouw onverwerkte ervaringen ontstaan dan ook in de baarmoeder en de eerste tien levensjaren.
Als er onverwerkte ervaringen ontstaan dan besluiten we meestal iets of trekken conclusies. Zo'n besluit of conclusie neem je ook mee in jouw verdere leven. Het beïnvloedt je denken en je gedrag op een negatieve manier en zorgt ervoor dat je niet bij jezelf kunt blijven. Dik kan uiteindelijk tot gevolg hebben dat je psychische of fysieke klachten krijgt.


Reïncarnatietherapie gaat er vanuit dat klachten in het huidige leven voortvloeien uit onverwerkte ervaringen uit vorige levens.


Afspraak Maken

Je kunt je aanmelden via het contactformulier of per telefoon. Ik stuur je een intakeformulier dat je ingevuld meeneemt naar onze eerste afspraak of vooraf e-mailt.