Systemisch Werken

Een (familie)opstelling werkt met een opsteller (degene die de sessie leidt), een vragensteller en representanten. De vragensteller brengt een vraag in waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Hij of zij kiest uit de andere aanwezigen representanten. Representanten staan voor die personen die nodig zijn om antwoord te krijgen op de vraag. Dit kunnen voorouders zijn uit het familiesysteem van herkomst, maar ook Innerlijke Kinderen of vorige levens. De opsteller bevraagt de representanten over wat hij of zij voelen of over de gedachten die binnenkomen. Zo komt er inzicht in de vraag en wordt er vervolgens gewerkt naar een oplossing.

De ziel wil ervaren, de ziel wil leren en haar thema’s uitwerken. Ze incarneert dus in een familiesysteem waar ze dat kan ervaren, leren en uitwerken.

De persoonlijkheid van de ziel in dit leven kan allerlei problemen ervaren, zoals het niet gehoord en gezien worden, zich buitengesloten voelen, niemand iets kunnen weigeren zonder je schuldig te voelen, geen verantwoordelijkheid durven nemen, de verkeerde partners kiezen, het gevoel hebben dat je het nooit goed doet, problemen met seksualiteit, problemen met ouders, broers en zussen en collega’s, de verkeerde partners kiezen enz. enz. Een familie(opstelling) geeft inzicht en antwoord op de hulpvraag.

Als regressietherapeut gebruik ik regressietechnieken en energiewerk in het systemisch werken. Zo ontstaan er niet alleen inzichten, maar is er een daadwerkelijke heling van de vragensteller EN het gehele (familie)systeem.

De data voor deze opstellingen staan vermeld bij Workshops.

Afspraak Maken

Je kunt je aanmelden via het contactformulier of per telefoon. Vermeld even of je een vraag hebt of representant wil zijn.